Majątek osobisty a majątek wspólny – co się na nie składa?

W polskim prawie z chwilą zawarcia małżeństwa między małżonkami powstaje wspólność majątkowa (ustawowa) co wcale nie oznacza, że małżonkowie tracą majątek osobisty. Na majątek wspólny składa się wszystko to, co zostało nabyte przez małżonków wspólnie lub przez każdego z nich osobno w czasie trwania małżeństwa. Co wchodzi w skład majątku wspólnego? wynagrodzenie za pracę, dochody […]