Przeszkoda choroby psychicznej lub niedorozwoju umysłowego do zawarcia małżeństwa

Polskie ustawodawstwo zakłada, że osoby chore psychicznie lub dotknięte niedorozwojem umysłowym nie mogą zawrzeć małżeństwa. Nie jest to jednak bezwzględną przeszkodą – istnieją bowiem przypadki, w których sąd może wyrazić na to zgodę. Jakie?🔸 kiedy stan zdrowia lub umysłu nie zagraża małżeństwu ani zdrowiu przyszłych dzieci🔸 kiedy osoba nie jest całkowicie ubezwłasnowolniona. Kto może starać się o […]