Podjęcie decyzji o zakończeniu małżeństwa niesie za sobą szereg zmian w życiu obojga i ich rodzin. Podział majątku jest kwestią nieuniknioną, i to właśnie on bywa najtrudniejszym zadaniem, kością niezgody, która prowadzi do zaognienia konfliktu.

A co dzieje się, kiedy rozwodzi się przedsiębiorca?

Sprawa komplikuje się znacznie bardziej.
Jeżeli małżonek jest udziałowcem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jego udziały wchodzą w skład majątku wspólnego. Nawet wtedy, kiedy tylko on został ujęty w rejestrze przedsiębiorców i tylko on te udziały nabywał. Mimo iż to wyłącznie on jest wspólnikiem spółki, oboje małżonkowie są uprawnieni do udziałów. Istnieje bowiem domniemanie, że udziały nabyte przez jednego z małżonków zostały sfinansowane z majątku wspólnego. Dlatego też po ustaniu małżeństwa udziały przypadają obojgu małżonkom, a więc również temu, który nie posiada statusu wspólnika spółki.
Ta sytuacja mocno komplikuje funkcjonowanie spółki, wprowadza bowiem kolejnego członka do jej składu osobowego. Jedyne, co może pomóc uchronić przedsiębiorstwo przed taką sytuacją, jest skonstruowanie odpowiedniej umowy spółki, uniemożliwiając, lub chociaż ograniczając możliwość przystąpienia do niej eksmałżonka. Nawet wtedy, gdy udziały są objęte wspólnością majątkową.