Kiedy drogi małżonków rozchodzą się i dochodzi do rozwodu, konieczne staje się dokonanie podziału wspólnego majątku. Co dzieje się w przypadku, kiedy wspólnie spłacają raty kredytu hipotecznego?

Nie istotne jest któremu ze współmałżonków zostało przyznane mieszkanie lub inna nieruchomość – zobowiązanie kredytowe wobec banku pozostaje bez zmian. Oznacza to, że oboje, byli już, małżonkowie nadal są kredytobiorcami, w związku z czym nadal wspólnie odpowiadają przed bankiem za spłatę zadłużenia.

Sąd nie ma możliwości ingerowania w zapisy umowy powstałej między bankiem a kredytobiorcami.

Aby chronić interesy małżonka, któremu nie przyznano nieruchomości, warto podpisać umowę, w której zobowiązanie do spłaty kredytu bierze na siebie małżonek, któremu nieruchomość przypadła w udziale. Zapis ten jednak niczego nie zmienia względem banku – nadrzędna jest tutaj i tak umowa podpisana z bankiem.

Dopuszcza się także możliwość przejęcia długu przez jednego z byłych małżonków, ale na to zgodę wyrazić musi bank.