Rola ojczyma w życiu dziecka często wygląda zupełnie inaczej niż rola macochy. Piszę “często” bo dotyczy to większości przypadków, od których istnieją oczywiście odstępstwa. Także w większości przypadków po rozwodzie dzieci zostają z matką. W tym wypadku ojczym przejmuje pełną, bo codzienną i całodzienną opiekę nad dzieckiem. Podejmuje trudne zadanie zastąpienia dziecku ojca, którego to nie ma w swoim codziennym życiu. Jeżeli nie ma własnych dzieci porusza się po omacku próbując wejść w swoją nową rolę.


Wydaje się, że jeszcze trudniej jest ojczymom, którzy posiadają swoje dzieci, a które zamieszkują z matką. Bo swoją nową rolę, ojczyma i męża/partnera muszą pogodzić z opieką nad nimi. Stają przed trudnym zadaniem dzielenia uwagi i miłości pomiędzy wszystkie dzieci tak, aby żadne z nich nie czuło się mniej ważne i mniej zaopiekowane. I dla tej trudnej roli nikt nie napisał instrukcji obsługi.

Pomoc specjalisty dla ojczyma

Ojczymowie niestety rzadko korzystają z pomocy specjalistów, jakimi są m. in. psychoterapeuci i psychologowie, którzy mogliby pomóc przejść przez ten niełatwy czas. Gorąco zachęcam, by z takiej pomocy skorzystać. Dowiedzieć się, jak nie naruszając własnych granic i opierając się na własnych zasobach wejść w nową rolę. I czerpać z niej satysfakcję.