📍 1. Przesłanki do rozwodu – aby sąd mógł wydać wyrok orzekający rozwód, muszą nastąpić przesłanki, jakimi są zupełny i trwały rozpad pożycia, a więc ustanie więzi emocjonalne, fizycznej i gospodarczej.

📍 2. Orzekanie o winie czy rozwód za porozumieniem stron – przed złożeniem pozwu warto zastanowić się, czy chcemy, aby sąd orzekał, po czyjej stronie leży wina za rozpad małżeństwa. Wydanie wyroku bez orzekania, kto jest winny temu rozpadowi, może nastąpić jedynie na zgodny wniosek obojga małżonków.

📍 3. Władza rodzicielska – w sytuacji, w której małżonkowie posiadają małoletnie dzieci, sąd orzeka o władzy rodzicielskiej, a także zobowiązaniach finansowych wobec nich. Dlatego, aby uniknąć sądowych batalii warto, by małżonkowie zastanowili się, jak chcą, by wyglądało ich przyszłe życie i podpisali porozumienie wychowawcze.

📍 4. Podział majątku i kredyt – podczas rozprawy rozwodowej sąd zazwyczaj nie orzeka o podziale majątku wspólnego. Dzieje się to dopiero po wydaniu wyroku rozwodowego. Wyjątkiem jest sytuacja, w której małżonkowie zgłoszą wspólny wniosek oraz plan tego podziału. Należy zaznaczyć, że sąd dokonuje podziału jedynie aktywów. Nie zajmuje się podziałem długów ani innych zobowiązań.

📍 5. Nazwisko po rozwodzie – rozwiedziony małżonek ma prawo do powrotu do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa. W takim wypadku należy złożyć oświadczenie do kierownika urzędu stanu cywilnego o chęci powrotu do nazwiska sprzed ślubu. Jest to możliwe w ciągu trzech miesięcy od chwili uprawomocnienia się wyroku rozwodowego.

📍 6. Opłata od pozwu – o tym, kto i w jakim zakresie ponosi koszty rozwodu, zdecyduje sąd podczas rozprawy. Na te koszty składają się opłata sądowa, wynagrodzenie pełnomocnika, mediatora, wywiad kuratora czy ewentualnie badania w Opiniodawczym Zespole Specjalistów Sądowych.