Konsultacje online 30 minut

200,00 

Konsultacje online odbywają się telefonicznie w czwartki oraz piątki w godzinach 10:00-18:00
UWAGA: Termin konsultacji możesz zmienić maksymalnie 2 razy z minimum tygodniowym wyprzedzeniem. W przypadku nieodwołania i niestawienia się na konsultacje – termin przepada, a usługę uznaje się za wykonaną – nie przysługuje Ci zwrot poniesionych kosztów.

Kategoria: