Rozwód rodziców zawsze jest dla dziecka trudnym i bardzo stresującym wydarzeniem. Tym bardziej, że z chwilą jego orzeczenia zmienia się cały jego świat – rodzice przestają wspólnie się nim opiekować, nic w domu nie jest już takie samo. Nagle ma dwoje rodziców w dwóch różnych domach. Rozpoczyna się opieka naprzemienna.

Czym jest opieka naprzemienna po rozwodzie?

Opieka naprzemienna ma miejsce, kiedy dochodzi do rozwodu rodziców, kiedy żyją oni w separacji lub rozłączeniu. Polega na naprzemiennym, “równym” angażowaniu się obojga rodziców w opiekę i wychowanie wspólnych dzieci włączając w to zamieszkiwanie przez dziecko u każdego z rodziców przez określony czas. Najogólniej można powiedzieć, że chodzi tu o równe uczestniczenie w życiu dziecka i dzielenie się wszystkimi aspektami z tym związanymi.
W przypadku opieki naprzemiennej musimy jednak pamiętać o kluczowej kwestii z nią związanej: nie służy ona osiągnięciu konkretnych celów przez rodziców – ma służyć przede wszystkim dobru dziecka.
Ma to szansę na powodzenie wyłącznie wtedy, kiedy rodzice podejmą mądre i dojrzałe decyzje, kiedy będą potrafili zapomnieć na moment o konflikcie i porozumieć się dla dobra dziecka.