Obszary praktyki

PRAWO RODZINNE

prowadzimy sprawy małżeńskie, o rozwody, separacje, alimentację, podział majątku, ustanowienie opieki nad dziećmi, ustalenie kontaktów z dziećmi i tym podobne.

POSTĘPOWANIE KARNE

w toku sprawy rodzinnej może wyniknąć konieczność poprowadzenia postępowania karnego. Osoba pokrzywdzona może uzyskać w ten sposób odszkodowanie nie tylko w sprawie cywilnej, ale zabezpieczyć się przed kolejnymi naruszeniami. Gdy w sprawach rodzinnych pojawiają się takie komplikacje, gwarantujemy profesjonalną współpracę z organami ścigania, co pozwala naszym Klientom zachować spokój oraz ukarać sprawców przestępstw.

PRAWO CYWILNE

zajmujemy się kompleksową obsługą w zakresie prawa cywilnego, czyli między innymi rozwiązujemy problemy w zakresie wymagalnych wierzytelności, sporów o zapłatę, spraw odszkodowawczych, i innych.

PRAWO PRACY

jesteśmy pełnomocnikami w sporach między pracownikami a pracodawcami, o roszczenia wynikające z umowy o pracę, o zapłatę wynagrodzenia, o mobbing i inne.

PRAWO UPADŁOŚCIOWE

prowadzimy sprawy z zakresu upadłości konsumenckiej na wszystkich jej etapach. Od zgłoszenia wniosku o upadłość, pomoc przy uzyskaniu dokumentacji do takowej, poprzez reprezentację na rozprawach, po stałą kontrolę nad postępowaniem aż do jego skutecznego zakończenia.

PRAWO ADMINISTRACYJNE i BUDOWLANE

zajmujemy się także prawem administracyjnym w tym budowlanym. Doradzamy w obszarze procesów inwestycyjnych w zakresie zawierania, realizacji i rozliczania kontraktów budowlanych. Zapewniamy obsługę prawną uczestnikom procesów budowlanych, od początkowego etapu negocjowania warunków umów poprzez realizację umowy, aż do momentu jej kompletnego rozliczenia.

kancelaria

Jesteśmy doświadczonymi pełnomocnikami procesowymi w sprawach
z zakresu: