Kim jest macocha? 
Macocha jest żoną rozwiedzionego lub owdowiałego ojca, a w szerokim tego słowa znaczeniu jest to także partnerka ojca, która nie pozostaje z nim w związku małżeńskim, jednak wspólnie z nim zamieszkuje. Jest to kobieta, która w większym lub mniejszym stopniu zastępuje dzieciom matkę, dba o nie, sprawuje nad nimi opiekę, wychowuje na równi z ojcem oraz kocha, dlaczego więc samo słowo “macocha” jest tak negatywnie nacechowane?

Rola macochy w społeczeństwie

Rola macochy w społeczeństwie jest niedoceniana, nie raz także sama macocha stygmatyzowana. Postrzegana jako ta, która rozbiła rodzinę. Nawet wtedy, kiedy pojawiła się w niej na długo po jej rozpadzie. Przychodzi jej zmierzyć się trudną rolą uczestniczenia w życiu dzieci, które czasami tego nie chcą. Jest oceniana i niedoceniana. A przede wszystkim – nie istnieją żadne przepisy, które definiowały by jej rolę.

Grupa wsparcia dla macoch

Czy wiecie, że istnieją specjalne grupy wsparcia dla macoch? Organizowane są konsultacje indywidualne oraz warsztaty – wszystko po to, by pomóc macochom odnaleźć się w ich niełatwej roli. Zespół WiseMind również podejmuje takie działania. Zapraszamy na konsultację każdą macochę, która czuje, że potrzebuje wsparcia.