Według obowiązujących przepisów prawnych udział pełnomocnika w sprawie rozwodowej nie jest konieczny. Warto jednak zwrócić się o pomoc do profesjonalisty, gdyż dobrze napisany wniosek rozwodowy może znacznie przyspieszyć wydanie wyroku. Ponadto samo wsparcie doświadczonej osoby może pomóc sprawnie i spokojnie przejść przez cały proces rozwodowy. Czy jednak wiesz, że nie tylko adwokat lub radca prawny może zostać pełnomocnikiem w trakcie rozwodu?

Kto zatem może zostać pełnomocnikiem w sprawie rozwodowej?


Pełnomocnikiem w trakcie sprawy rozwodowej może zostać członek rodziny. Na podstawie udzielenia szczególnego pełnomocnictwa reprezentantem w sprawie rozwodowej może zostać rodzic, rodzeństwo, dzieci lub wnuki. Takie pełnomocnictwo musi zostać wydane pisemnie, nie wymaga to jednak wizyty u notariusza. Pełnomocnik nie zeznaje w sądzie podczas sprawy rozwodowej.

Takie pełnomocnictwo daje prawo do wszystkich czynności związanych ze sprawą rozwodową, udzielenia pełnomocnictwa procesowego profesjonaliście (adwokatowi lub radcy prawnemu), wszelkich czynności dotyczących zabezpieczenia i egzekucji, zawarcia ugody, zrzeczenia się roszczenia lub uznania powództwa oraz odebrania kosztów procesu od strony przeciwnej.

Należy dodać, że pełnomocnictwo można zmieniać wielokrotnie w trakcie procesu rozwodowego – mocodawca może w każdej chwili takie pełnomocnictwo przenieść lub odwołać.