Rozwód jest nie tylko sytuacją stresującą i bolesną, ale również kosztowną. Małżonkowie wnoszący o rozwód muszą liczyć z pewnymi kosztami, które muszą ponieść w jego trakcie. Za co przyjdzie im zapłacić?

Koszty podczas rozwodu:

👉 Pierwszym kosztem jest opłata za wniesienie pozwu, która równa się 600 zł. Wnosi ją małżonek składający pozew rozwodowy. Jeżeli rozwód zakończy się obopólną zgodą i rozwiązanie małżeństwa nastąpi bez orzekania o winie, wówczas sąd zwraca połowę tej kwoty stronie, która pozew wniosła uiszczając opłatę sądową. Nakazuje także drugiej stronie zwrot połowy tej kwoty, czyli 150 zł.

👉 Jeżeli w toku sprawy rozwodowej następuje podział majątku, a współmałżonkowie nie są zgodni – wówczas ponoszą koszt w wysokości 1000 zł – jest to opłata od podziału majątku.
👉 Jeżeli jednak strony działają zgodnie, wiedzą, która część majątku należy do kogo, wtedy kwota ta wyniesie 300 zł.

Niestety praktyka pokazuje, że bardzo rzadko udaje się przeprowadzić rozprawę rozwodową i o podział majątku w jednym postępowaniu.

Jeżeli strony wnoszą o rozwód z orzeczeniem o winie kolejne koszty związane są z postępowaniem dowodowym. Gdy w grę wchodzi zdrada jednym z dowodów może być przedstawienie sądowi raportu z działań detektywistycznych, a to oczywiście wiąże się z niemałymi kosztami. Sporym kosztem okazuje się także wycena nieruchomości, której należy dokonać podczas podziału majątku.

👉 I wreszcie koszty reprezentacji, a więc prawnika. A to wygląda już bardzo różnie i najczęściej zależy od stopnia skomplikowania sprawy.

3 odpowiedzi

Możliwość komentowania została wyłączona.