Zdrada w małżeństwie

Częstym powodem rozwiązania małżeństwa jest zdrada. Wiadomość o niewierności współmałżonka zawsze jest szokiem i trudnym przeżyciem, staje się również powodem wniesienia o rozwód z orzeczeniem o wyłącznej winie zdradzającego małżonka. Jak powinniśmy definiować zdradę małżeńską? Ważne, aby nie definiować zdrady wyłącznie poprzez pryzmat utrzymywania kontaktów seksualnych z osobą trzecią. Do zdrady zaliczymy także utrzymywanie więzi […]

Rozwód z orzeczeniem o winie

Czy warto wnosić o rozwód z orzeczeniem o winie? Na początku należy zaznaczyć, że jeżeli w trakcie postępowania rozwodowego małżonkowie nie złożą wspólnie wniosku o nieorzekanie o winie sąd zobowiązany jest do wskazania, który z małżonków ponosi winę za trwały rozkład pożycia małżeńskiego.Orzeczenie o wyłącznej winie jednego z małżonków oznacza, że ponosi on pełną odpowiedzialność […]