Macocha – kim jest?

Kim jest macocha? Macocha jest żoną rozwiedzionego lub owdowiałego ojca, a w szerokim tego słowa znaczeniu jest to także partnerka ojca, która nie pozostaje z nim w związku małżeńskim, jednak wspólnie z nim zamieszkuje. Jest to kobieta, która w większym lub mniejszym stopniu zastępuje dzieciom matkę, dba o nie, sprawuje nad nimi opiekę, wychowuje na równi […]