Kto może być pełnomocnikiem dziecka podczas rozwodu?

Przedstawicielami ustawowymi dziecka są jego rodzice. Każdy z nich może działać jako samodzielny przedstawiciel ustawowy dziecka, o ile oczywiście dziecko pozostaje pod ich władzą rodzicielską. Istnieją jednak pewne sytuacje, w których rodzice nie mogą być reprezentantem dziecka: 🔹 przy czynnościach prawnych między dziećmi pozostającymi pod ich władzą rodzicielską;🔹 przy czynnościach prawnych między dzieckiem a jednym z rodziców […]

Jak pomóc dziecku przejść przez rozwód rodziców?

Niezależnie od wieku dziecka rozwód rodziców zawsze jest dla niego trudną sytuacją 💔Nagle w mgnieniu rozpada się cały jego świat. Zmienia się rzeczywistość, w której żyło nie podejrzewając, że kiedyś może być inaczej. Często nie rozumiejąc tej sytuacji próbuje racjonalizować ją na swój dziecięcy sposób, i tak dochodzi do wniosku, że być może to jego wina. […]

Plan wychowawczy – czym jest

W wyroku rozwodowym sąd precyzuje ustalenia dotyczące zobowiązań obojga małżonków względem siebie oraz ich dzieci po ustaniu małżeństwa. W kwestiach opieki nad małoletnimi dziećmi sąd może zażądać przedłożenia gotowego planu wychowawczego. Co to takiego? Porozumienie rodzicielskie Plan wychowawczy, innymi słowy porozumienie rodzicielskie, to ustalenia podpisane przez obojga małżonków dotyczące kwestii sprawowania opieki nad dziećmi, a […]

Opieka naprzemienna po rozwodzie

Rozwód rodziców zawsze jest dla dziecka trudnym i bardzo stresującym wydarzeniem. Tym bardziej, że z chwilą jego orzeczenia zmienia się cały jego świat – rodzice przestają wspólnie się nim opiekować, nic w domu nie jest już takie samo. Nagle ma dwoje rodziców w dwóch różnych domach. Rozpoczyna się opieka naprzemienna. Czym jest opieka naprzemienna po […]

Porozumienie rodzicielskie po rozwodzie

Porozumienie rodzicielskie znacznie przyspiesza rozpoznanie sprawy i wydanie wyroku rozwodowego, dlatego należy potraktować je jako kluczową kwestię w całym procesie. Czym właściwie jest porozumienie rodzicielskie? Są to zasady spisane pomiędzy obojgiem rodziców dotyczące sprawowania władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi. Powinny w nim znaleźć się w nim wszystkie kwestie dotyczące opieki nad dziećmi, ich zamieszkania, finansowania, […]

Alimenty a zaspokojenie potrzeb rodziny

Do chwili, kiedy sąd nie wydał wyroku rozwodowego jeden z małżonków może wnieść roszczenie o zaspokojenie potrzeb rodziny. Zaspokojenie potrzeb rodziny Zaspokojenia potrzeb można dochodzić zarówno wtedy, gdy rodzinę tworzą małżonkowie oraz dzieci będące na ich utrzymaniu jak i wtedy, gdy w jej skład wchodzą tylko małżonkowie. Roszczenie to zachowuje także moc po ustaniu małżeństwa. […]

Dzieci – karta przetargowa manipulującego rodzica

Rozwód jest trudnym i bolesnym przeżyciem nie tylko dla współmałżonków, ale także dla ich dzieci, które w mniejszym lub większym stopniu zostają zmuszone do bycia częścią rozprawy rozwodowej 💔 Udział dziecka w rozwodzie Udział dziecka w takiej rozprawie nie zawsze oznacza, że musi ono stawić się na sali rozpraw. Dzieje się tak w momencie, w którym […]