Mało powszechnym, ale możliwym rozwiązaniem jest ubieganie się o alimenty wsteczne. Są to alimenty za okres przed wniesieniem pozwu rozwodowego.

Rozwiązanie to jest możliwe w dwóch sytuacjach:
📌 istnieją niezaspokojone potrzeby osoby uprawnionej, np. niespłacone długi. Może otrzymać je także rodzic, który jako jedyny łożył na utrzymanie dziecka i zaspokajanie jego potrzeb.
📌 alimenty wstecz można także uzyskać na poczet pokrycia zobowiązań, które zaciągnięto w celu zaspokajania własnych potrzeb. Są to kredyty i pożyczki, które osoba uprawniona zaciągnęła na bieżące utrzymanie.

Aby sąd uprawnił osobę do otrzymania alimentów wstecz należy wykazać wszystkie okoliczności. Inaczej niż w przypadku “zwykłych” alimentów formułuje się także pozew, który nazywa się roszczeniem regresowym. Wnosi się tu bowiem o świadczenie jednorazowe a nie wypłacane w wymiarze miesięcznym.
Alimentów wstecz można domagać się za okres do 3 lat przed złożeniem pozwu rozwodowego. W uzasadnionych przypadkach sąd może rozłożyć płatność na raty.