Do chwili, kiedy sąd nie wydał wyroku rozwodowego jeden z małżonków może wnieść roszczenie o zaspokojenie potrzeb rodziny.

Zaspokojenie potrzeb rodziny

Zaspokojenia potrzeb można dochodzić zarówno wtedy, gdy rodzinę tworzą małżonkowie oraz dzieci będące na ich utrzymaniu jak i wtedy, gdy w jej skład wchodzą tylko małżonkowie. Roszczenie to zachowuje także moc po ustaniu małżeństwa. Jednak na wniosek każdego z małżonków sąd może ten wniosek zmienić lub uchylić.

Roszczenie o alimenty

Roszczenie o alimenty jest zupełnie innym roszczeniem i stosuje się je w innych sytuacjach. Przy ich ustalaniu sąd bierze pod uwagę możliwości zarobkowe zobowiązanego, a nie tylko dochody przez niego wykazane. Jest to więc całokształt możliwości finansowych, posiadany majątek oraz nieruchomości, z których czerpie korzyść finansową.

Ukrywanie dochodów małżonka

Często dochodzi do sytuacji, w której małżonek ukrywa część dochodów, twierdzi, że nie może pracować lub może pracować tylko częściowo, że dotykają go sytuacje, w których jego dochód nie pozwala na zadowalające zaspokajanie potrzeb finansowych rodziny. W wielu wypadkach małżonek sam zaspokajający swoje potrzeby w sposób podstawowy, minimalny, oczekuje tego samego od swojego (byłego) współmałżonka odmawiając przekazywania większych sum pieniędzy.
W takiej sytuacji sąd również ocenia całokształt sytuacji finansowej małżonka płacącego alimenty i ustala je na takim poziomie, by dzieci nie żyły na niższym poziomie niż ojciec.